ЗА КОНТАКТИ:

АДРЕС:

"БРОНЗ" ООД - София

Производствена база - гр. Д. Оряховица

окръг В.Търновски

5130 гр. Долна Оряховица

ул."Недевска" №1


ТЛЕФОНИ:

Управител: 06173 2438

Директор "Производство":06173 2439, 0878 981449

Гл.счетоводител: 0878 981450

Тел./факс: 0618 60400

e-mail:bronze@bronze-tm.com;


Нагоре